image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden toplanan Üniversitemiz Senatosu 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

1. Bartın Üniversitesi 2022-2023 Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Bahar Dönemi Akademik Takviminin güncellenmesine, ders kayıtlarının 20-26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmasına ve derslerin 27 Şubat 2023 tarihinde başlamasına,
2. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bartın Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulunun son sınıflarında 7+1 ve 3+1 uygulamasının olduğu programlardaki işyeri uygulama eğitimi ile Öğretmenlik Uygulamaları kapsamındaki derslerin yüz yüze yapılmasına,
3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıfındaki mesleki uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasına,
4. İkinci ve üçüncü maddede yüz yüze yapılmasına karar verilen ders ve programlar dışındaki tüm birim ve programlarda derslerin uzaktan (çevrim içi) eğitimle yapılmasına,
5. Çevrim içi derslerin “Bartın Üniversitesi 2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Dersleri ile Sınav Süreçlerinin İşleyişi Hakkındaki Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmesine,
6. 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetinden dolayı depremden etkilenen illerimizde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesi) ikamet eden ya da kendisi veya ailesi depremden etkilenen öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için;
a) İlan edilen kayıt döneminde ders kaydını yapamayan öğrencilerimizin mazeretlerinin birimlerce değerlendirilmesine,
b) 07 Şubat 2023 tarihinde yapılması gereken tek ders sınavına giremeyen öğrenciler için 15 Mart 2023 tarihinde tek ders mazeret sınavlarının yapılmasına,
c) Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden ek sınavlara başvuru yapamayan ve ek sınavlara giremeyen öğrencilere yönelik mazeret sınavları için 10 Mart 2023 tarihine kadar başvurularının alınmasına ve 1’inci ek sınavların 13-17 Mart 2023 tarihlerinde, 2’nci ek sınavların ise 27-31 Mart 2023 tarihlerinde yapılmasına,
d) İlan edilen yatay geçiş listelerinde asıl olarak yer alıp da kayıt yapamayan öğrencilerin talepleri halinde kontenjanın dolmasına bakılmaksızın 10 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlarının yapılmasına,
7. 06 Şubat 2023 ve sonrasında lisansüstü yeterlilik ya da tez sınavlarına katılamayan öğrencilerimizin sınavlarının enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,

Özel Öğrenci

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden ikinci ve üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde;

a) Birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,
b) Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,
c) Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,
d) Özel öğrencilik taleplerinin 27 Şubat-17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılmasına,
 
Kayıt Dondurma

Üniversitemiz programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerimizin ilgili yönetim kurulu kararıyla 2022-2023 Bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

Eğitim Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesi

Gelişen şartlar dikkate alınarak Nisan ayı başında harmanlanmış (hibrit) eğitime geçiş hususunun değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz.

 
BARTIN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU